Raspored treninga Škole plivanja

 

PRVA GODINA ŠKOLE PLIVANJA:
1A

ponedjeljak, srijeda, petak  18:15-19:00

1B

ponedjeljak, srijeda, petak  19:15-20:00

1C

utorak, četvrtak  18:15-19:00

subota  9:00-9:45

 

DRUGA GODINA ŠKOLE PLIVANJA:
2A

ponedjeljak, srijeda, petak  18:00-19:00

2B

utorak, četvrtak  17:00-18:00

subota  8:00-9:00

 

TREĆA GODINA ŠKOLE PLIVANJA:
3A

ponedjeljak-petak  17:00-18:00

 

USAVRŠAVANJE TEHNIKA PLIVANJA:
U1

ponedjeljak, srijeda, petak  9:00-10:00 ili 17:00-18:00

U2

ponedjeljak, srijeda, petak  9:00-10:00 ili 19:00-20:00

U3

utorak, četvrtak  19:00-20:00  subota 9:00-10:00

ili ponedjeljak, srijeda, petak  9:00-10:00