Početak nove sezone 2023./2024.

Plivačka sezona 2023./2024. počinje s 4. rujna 2023., a završava s 31. srpnja 2024.
Došlo je do promjene grupa i termina pa posebno treba obratiti pozornost na tu činjenicu. Selekcija i termini grupa za novu sezonu nalaze se ovdje.
Individualne korekcije promjene rasporeda obavljene putem maila nisu vidljive na stranici, ali su važeće. Članarine za prošlu sezonu moraju biti podmirene.
Molimo da se još jednom obrati pozornost na Pravilnik o članarini.
Ukoliko dijete/djeca neće nastaviti s plivanjem, ispis treba javiti do 4.9.2023. na zpk@zpk.hr
Za eventualne dodatne informacije, slobodno se obratite na zpk@zpk.hr
Veselimo se novoj sezoni!
Vaš ZPK