Srijeda, 12 Srpanj 2017 18:05

Selekcija ZPK - a za 2017./2018.

Poštovani roditelji, plivačice i plivači,
na temelju Kriterija selekcije ZPK -a, određene su sljedeće grupe plivačica i plivača za sezonu
2017./ 2018.

U prilozima se nalazi popis po kategorijama, grupa Usavršavanje plivanja i rekreativni program, te
Škola plivanja (1.,2.,3.godina).

Naknadno ćemo objaviti termine treninga za svaku pojedinu grupu.