Škola plivanja, Zagrebački plivački klub

Plivački miting Vidra 2016.

Plivanje, Mario Todorović

Mario Todorović, EP Debrecen

Plivanje EC 2010, Budimpešta